Obecnie wiele firm organizuje swoim pracownikom imprezy integracyjne. Nie są to już typowe nasiadówki za stołem ograniczające się do konsumpcji niekiedy przeplatanej pląsami, i wspólnego spędzenia czasu, ale raczej aktywne formy wypoczynku, podczas którego obecne osoby mogą poznać się bliżej i z zupełnie innej strony. Swoich współpracowników można wówczas zobaczyć w całkiem nowym „wydaniu” np. w innym stroju – mniej „zawodowym” – oficjalnym, bez garnituru i krawata. Zmianie ulegają również wzajemne relacje.

Celem imprez integracyjnych jest między innymi wypracowanie przyjaznej atmosfery w grupie zawodowej, doskonalenie umiejętności współpracy, motywowanie i mobilizowanie. To również szansa, by zaobserwować kontakty pomiędzy zatrudnionymi. Budowanie i zacieśnianie więzi między współpracownikami oraz właściwa motywacja jednostek przełoży się na realizacje celów i zadań firmy.

Propozycji imprez integracyjnych jest sporo: ekstremalne wycieczki quadami, jeepami, paintball, skoki spadochronowe, lot balonem lub motolotnią, spływy kajakowe, strzelanie (z broni ostrej, łuku lub na strzelnicy paintballowej). W przypadku dużych grup, gdy decydujemy się np. na przejażdżkę quadami wytycza się specjalne trasy, na których czekają nie lada atrakcje – przeszkody do pokonania.

Gdy grupy są mniej liczne eskapadę organizuje się na terenach zalesionych lub o charakterystycznym ukształtowaniu (wzniesienia, pagórki, bagna) Wiele zależy od chęci i zaangażowania uczestników. Na takich „imprezkach” można odkryć swoje zainteresowania, a także inną osobowość – z potulnego podwładnego nagle stać się osobą gotową na nowe wyzwania, wykazującą się sprytem, podejmującą trafne decyzje lub kimś o skłonnościach przywódczych. Imprezy integracyjne połączone ze sportem i aktywnym spędzaniem czasu na długo pozostają w pamięci uczestników.