Egzamin na kartę rowerową, czyli pierwszy krok w dorosłość

Kartę rowerową otrzymać może już każdy dziesięciolatek. Uprawnia ona do samodzielnego poruszania się po drogach na rowerze bądź hulajnodze. Brak karty w wypadku kontroli może zaś skutkować wysokimi mandatami dla opiekunów dziecka. Jak wygląda egzamin na kartę rowerową i jak się do niego przygotować?
Zajęcia zaznajamiające dzieci z zasadami poruszania się po drogach rowerem, jak i sam egzamin odbywają się zazwyczaj w szkołach. Podczas tych lekcji dzieci, pod okiem policjanta lub uprawnionego nauczyciela, uczą się przepisów ruchu drogowego, poznają znaki drogowe, budowę samego roweru, jak i podstawy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie nabyte wiadomości sprawdzane są podczas egzaminu, który składa się z części praktycznej, jak i teoretycznej.
Aby uzyskać dokument uprawniający do poruszania się rowerem, każde dziecko wykazać się musi wiedzą oraz umiejętnościami. Podczas egzaminu sprawdzana jest jego wiedza oraz to, czy potrafi zastosować ją w praktyce. Jazda na wprost, po ósemce i po slalomie, umiejętne zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu i ponowne włączanie się do ruchu, zmiana pasa ruchu, udzielanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach to tylko niektóre elementy egzaminu.